Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Arousalregulering

Arousalregulering introduktion

Her ser du eksempler på situationer, hvor fagpersoner hjælper personer med demens med at regulere deres arousalniveau.

5 videoer om regulering af arousal

Fra høj til lav arousal.

Musikalsk nærvær, hvor du lytter til musik sammen med personen med demens kan berolige og hjælpe personen ned i arousal.

Fra høj til lav arousal.

Når du bruger en persons navn i en sang understøttes personens identitet og selvopfattelse.

Fra høj til lav arousal

Det er vigtigt, at valg af øjenkontakt altid er afstemt efter den person du skal hjælpe

Fra lav til høj arousal

Det kan skabe genkendelse og tryghed hos personer med demens at synge den samme sang eller spille det samme musikstykke hver gang i bestemte situationer; f.eks. som indledning til at hjælpe en person op af sengen om morgenen.

Fra lav til høj arousal

Det kan være en god ide at sætte musik på. Det kan hjælpe dig selv i at kunne synge. Hurtig vejrtrækning og  hurtige energiske og uforudsigelige bevægelser kan virke stimulerende.

Fokus

At vise hvordan en person med demens kan hjælpes til at komme i en afbalanceret tilstand mellem årvågenhed og afslappethed, som gør, at personen kan være åben for indtryk og indgå i en interaktion.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du bruge sang og musik til at hjælpe en person med demens med at få op- eller nedreguleret sit arousalniveau?

  2. Hvilke arousalregulerende teknikker kan du som fagperson arbejde bevidst med for at hjælpe en person med at regulere sit arousalniveau?

  3. Hvilke situationer i omgivelserne vurderer du kan have indflydelse på arousalniveauet hos en person med demens?

  4. Hvilke sange eller musikstykker kan du foreslå til op- og nedregulering af arousalniveau hos en person med demens?