Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Dans

Introduktion til hvordan du som fagperson kan sætte rammen for musikalsk samvær med dans

I videoerne vises eksempler på forskellige situationer, hvor fagpersoner skaber rammer og mulighed for, at personer med demens gennem dans får dækket psykosociale behov.

4 vIdeoer om musikalsk samvær med dans

Igennem dans kan det relationelle møde med personen med demens fremmes ved at bruge øjenkontakt, omfavne og være kropsligt nær, ved at se, værdsætte og anerkende personen.

Ved at deltage i dans kan en person med demens live op, føle sig set og mødt, hvilket kan styrke selvværdsfølelse og identitet.

Under musikalsk samvær som f.eks. dans har personer med demens behov for, at fagpersonen tager ansvar for, at situationen bliver afstemt, så den imødekommer personens psykosociale behov og at personen hverken over- eller understimuleres, men får mulighed for at indgå i en meningsfuld sammenhæng.

Personer med demens kan deltage i dans på hvert deres niveau af deltagelsesmuligheder, når de støttes af fagpersoner eller f.eks. af deres pårørende. Det er vigtigt at dit musiske virkemiddel altid er afstemt efter den person du er sammen med.

Fokus

At vise, at dans kan fremme det relationelle møde med personen med demens og at det giver mulighed for at imødekomme psykosociale behov.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du igennem dans imødekomme de psykosociale behov hos en person med demens?

  2. Hvordan kan du gennemføre dans med en person med demens, der er fysisk handicappet eller svækket på anden måde

  3. Hvordan kan du som fagperson sikre, at situationer med dans bliver afstemt, så personens psykosociale behov imødekommes og at personen hverken over- eller understimuleres?