Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Føre en person fra et sted til et andet

Introduktion til at bruge sang og musik til at føre en person fra et sted til et andet

Her kan du se eksempler på situationer, hvor fagpersoner bruger sang og musik med det formål at føre personen med demens fra et sted til et andet – uden at de modsætter sig.

2 videoer om at bruge sang og musik til at føre en person fra et sted til et andet

I stedet for en verbal information kan sang bruges som startsignal/”cue” til det der skal foregå.

Ved valg af sange kan det være en god ide, hvis der indgår tekst, der peger i retning af det der sker i situationen; f.eks. ” Vi skal gå hånd i hånd…”.

Fokus

At vise, at verbal information og kommunikation kan erstattes af, at fagpersoner bruger sang og musik med det formål at føre en person med demens fra et sted til et andet – uden at vedkommende modsætter sig.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du bruge sang som startsignal/”cue” til det der skal foregå, når dit mål er at føre en person med demens fra et sted til et andet?
  2. Hvordan kan du inddrage dit kendskab til personen med demens´s livshistorie og musikbiografi, så du sikrer, at dit valg af sang/sange er afstemt efter den person, du skal hjælpe?
  3. Hvilke sange kan du vælge, der peger i retning af det personen med demens skal være med til?
  4. Hvilke sange kan du vælge, hvis du gerne vil vække positive følelser hos personen med demens, som du hjælper?