Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Forebygge eskalering i affektniveau, så personer med demens undgår at agere udadrettet

Introduktion til at forebygge eskalering i affektniveau med sang og musik

Her kan du se eksempler på situationer, hvor fagpersoner bruger sang med det formål at forebygge at personen med demens agerer udadrettet i forbindelse med at blive hjulpet.

5 videoer om at forebygge eskalering i affektniveau med sang og musik

At synge sange, der relaterer sig til det der skal ske kan skabe tryghed for personen med demens.

At dele fælles opmærksomhed under sang kan hjælpe med til at flytte fokus fra den konkrete plejesituation, så personen med demens bliver afledt.

Musikalsk nærvær, hvor der indgår en følelsesmæssig afstemning og validering af personens oplevelser og følelser, kan hjælpe med til at personen med demens føler sig mødt og forstået

Pårørende kan blive berørt ved at se hvor positiv en virkning, det kan have, når sang og musik bruges i vanskelige plejesituationer hos deres pårørende med demens.

At afvente og give rum for at personen med demens er initiativtager under musikalske dialoger kan gøre at personen får følelsen af selvkontrol, hvilket kan hjælpe til bedre at kunne samarbejde.

Fokus

At vise at brug af sang og musik kan medvirke til at forebygge, at personer med demens agerer udadrettet i forbindelse med at blive hjulpet.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvor godt kender du og dine kollegaer til, hvad der kan udløse affekt hos de personer med demens du/ I hjælper i dagligdagen?

  2. Hvordan kan du og I som personalegruppe gøre målrettet brug af sang og musik, med det formål at forebygge, at de personer med demens, du/I samarbejder med, agerer udadrettet i forbindelse med at blive hjulpet?Hvordan kan du og I som personalegruppe målrettet bruge Jeres kendskab til den enkelte persons musikbiografi?

  3. Hvordan sikrer du og dine kollegaer, at de musiske virkemidler, du/I vælger at bruge, er afstemt efter den enkelte person med demens´s psykosociale behov?

  4. På hvilken måde kan du og dine kollegaer positivt involvere pårørende til en person med demens i brugen af sang og musik i hverdagen?