Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Indledende kontakt

Introduktion: Indledende kontakt

Her kan du se eksempler på situationer, hvor fagpersoner bruger sang og musik i den indledende kontakt med personen med demens, med det formål at få skabt en tryg ramme om det der skal foregå.

3 vIdeoer om den indledende kontakt

At synge den samme sang hver gang i bestemte situationer, f.eks. som indledning til at hjælpe en person op af sengen om morgenen, kan skabe forudsigelighed og genkendelighed, hvilket kan gøre personen med demens tryg.

En fagpersons rolige tilstedeværelse og evne til ”at være”, hvor hun nonverbalt eller gennem nynnen eller blid sang formidler sit nærvær til personen med demens, kan få personen med demens til at slappe af og føle tryghed.

Det kan virke tryghedsskabende, når der tages udgangspunkt i personens foretrukne musik eller sange.

Fokus

At vise hvordan en fagpersons ”væren” fremfor ”gøren” i den indledende kontakt med personer med demens kan skabe en tryg ramme om det der skal foregå.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du i den indledende kontakt med en person med demens aflæse personen og afstemme dig efter hvor personen er?
  2. Hvordan kan du inddrage dit kendskab til personen med demens´s livshistorie og musikbiografi?
  3. Hvordan kan du igennem din rolige tilstedeværelse og ”væren” få en person med demens til at slappe af og føle sig tryg?
  4. Hvordan vil du sikre dig, at dit valg af sange, musik og arousalregulerende teknikker er tilpasset personen med demens i den indledende kontakt?
  5. Hvordan vil du bruge sang og musik til at skabe en tryg ramme om det der skal foregå i den indledende kontakt med personen med demens?
  6. Hvordan kan du bruge sang og musik til at få skabt forudsigelighed og genkendelighed for personen med demens?