Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Livets afslutning

Introduktion til brug af sang og musik ved livets afslutning

Her ser du eksempler på situationer hvor fagpersoner sammen med pårørende bruger sang og musik hos personer med demens i den sidste tid af livet.

7 vIdeoer om brug af sang og musik ved livets afslutning

Fagpersoner kan facillitere situationer med sang sammen med pårørende, hvilket kan være lindrende for de pårørende og for personen med demens i den sidste tid af livet.

Det kan være en støtte for pårørende, at fagpersonen er til stede i det musiske samvær, da det kan medvirke til bedre at kunne rumme og være i situationen med ens kære, der ligger for døden.

For pårørende kan sang og musik opleves som en forløsning i sorgen over at skulle miste deres kære.

Det er vigtigt at vælge sange, som personen med demens kan identificere sig med.

Sang og musik kan skabe ro og mening for personen med demens i den sidste tid af livet.

Brug af musik og sang kan være lindrende for personen med demens i den sidste tid af livet.

Som fagperson kan du være med til at vise den afdøde den sidste ære ved ”at synge afdøde ud” fra det sted, hvor vedkommende er sovet ind.

Fokus

At vise at brug af sang og musik kan skabe ro, lindring, tryghed og mening for personen med demens og de pårørende i den sidste tid af livet.

Spørgsmål til refleksion

  • Hvordan kan du bruge sang og musik til at skabe en følelse af ro, mening, lindring og tryghed hos personen med demens i den sidste tid af livet?
  • Hvordan kan du bruge sang og musik sammen med de pårørende, som lindring i sorgen over at måtte tage afsked og som en hjælp til bedre at kunne rumme og være i situationen med ens kære der ligger for døden?
  • Hvilke faglige styrker og ressourcer trækker du på hos dig selv som fagperson, når du er sammen med en person med demens, der ligger for døden?
  • Er der noget der er særlig vanskeligt for dig at blive konfronteret med hos en person med demens, der ligger for døden?
  • Hvordan kan du og I som personalegruppe, i samråd med de pårørende, inddrage sang og musik i de traditioner I har i forbindelse med dødsfald og/eller ved udsyngning, hvor afdøde synges ud fra det sted, hvor vedkommende er sovet ind?