Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Lydmiljø

Introduktion til hvad du skal være opmærksom på i forhold til lydmiljøet

I videoerne vises forskellige eksempler og ideer til, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i forhold til at forbedre lydmiljø.

2 vIdeoer om hvad du skal være opmærksom på i forhold til lydmiljøet

Vær opmærksom på de lydmæssige barrierer der kan være i omgivelserne for at du kan få skabt et nærværende musikalsk samspil med personen med demens.

Det er vigtigt at skærpe opmærksomheden på alle de lydmæssige faktorer der kan påvirke en person med demens i negativ retning.

Fokus

At øge fagpersoners opmærksomhed på lydmiljø og de lydmæssige faktorer i omgivelserne, der kan indvirke på velbefindende og trivsel i hverdagen hos personer med demens.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan sikrer du og I som personalegruppe, at der ikke er forstyrrende elementer i omgivelserne, som kan påvirke koncentrations- og opmærksomhedsevne og velfindende i det hele taget hos personerne med demens?

  2. Hvordan kan du og I som personalegruppe få afdækket om der er lydmæssige faktorer, der har en negativ indvirkning på den person/de personer med demens I hjælper i dagligdagen?

  3. Hvordan kan du og dine kollegaer arbejde målrettet med at skabe et lydmiljø i omgivelserne, der er afstemt efter den/de personer med demens, der opholder sig i omgivelserne?