Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Medicingivning

Introduktion til medicingivning

Det er ikke altid nemt at få personer med demens til at tage deres medicin. Der kan være mange grunde; f.eks. kan personen have svært ved at forstå hvad der skal ske. I videoerne vises eksempler på situationer, hvor fagpersoner på forskellige måder bruger musiske virkemidler, når de hjælper personer med demens med at få taget deres medicin.

4 vIdeoer om medicingivning

Det kan være nødvendigt at forsøge flere musiske indgangsvinkler, før du får personen med demens til at tage sin medicin.

At dele fælles opmærksomhed under sang kan hjælpe med til at flytte fokus fra den konkrete situation med at indtage medicin.

En fagpersons rolige tilstedeværelse og evne til ”at være” kan få personen med demens til at slappe af og føle sig tryg.

Det er vigtigt at dit musiske virkemiddel altid er afstemt efter den person du er sammen med. At indgå i musikalske dialoger kan hjælpe en person med demens til at blive afledt fra ubehag i forbindelse med at indtage medicin.

Fokus

At vise, at det kan være nødvendigt at forsøge flere musiske indgangsvinkler før det lykkes for en fagperson at få personen med demens til at tage sin medicin.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du og dine kollegaer bevidst bruge sang eller andre musiske virkemidler som kommunikationsmåde, når en person med demens ikke vil indtage sin medicin?
  2. Hvordan kan du inddrage dit kendskab til personen med demens ´s livshistorie og musikbiografi, så du sikrer, at dit valg af sang eller andre musiske virkemidler er afstemt efter den person, du skal hjælpe?