Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Musik og aktivitet

Introduktion til musik og aktivitet

I videoerne vises eksempler på forskellige måder, hvor personer med demens indgår i aktiviteter, der har fokus på at dække personens psykosociale behov.

4 vIdeoer om musik og aktivitet

Det er vigtigt at den aktivitet du sætter i værk er afstemt efter de personer med demens der deltager.

 

Det er vigtigt, at du som fagperson er ansvarlig for at facilitere processen under en aktivitet så alle deltagere føler sig inkluderet. Det er vigtigt at personer med demens, der deltager i en aktivitet, hverken over- eller understimuleres, men får mulighed for at indgå i en meningsfuld sammenhæng.

At starte med den samme sang hver gang under en aktivitet kan skabe genkendelighed og forudsigelighed for personen med demens.

Frivillige kan være ressourcepersoner i forbindelse med musikaktiviteter og være med til at skabe positive stunder for personer med demens.

Fokus

At vise forskellige måder, hvor personer med demens kan indgå i aktiviteter, med fokus på at dække psykosociale behov, der f.eks. omfatter meningsfuld beskæftigelse, tilknytning og at føle sig som en del af et fællesskab.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan sikrer du dig, at den aktivitet du sætter i værk er afstemt efter den person/de personer med demens der deltager?

  2. Hvordan kan du bruge sang og musik i en aktivitet, med det formål at træne fysiske, kognitive og sociale funktioner hos den person/de personer med demens der deltager?

  3. Hvordan kan du bruge sang og musik i en aktivitet til at vække positive erindringer hos den person/de personer med demens der deltager?

  4. Hvordan sikrer du sig, at den person/de personer med demens der deltager i en aktivitet, hverken over- eller understimuleres?

  5. Hvordan kan du bruge musikken som en del af en spontan aktivitet; f.eks. dans for at imødekomme psykosociale behov som tilknytning og inklusion hos personen med demens?

  6. Hvordan kan du og I som personalegruppe involvere og samarbejde med pårørende og frivillige i forbindelse med sang- og musikaktiviteter?