Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Musik og følelser

Introduktion til musik og følelser

Her kan du se eksempler på situationer, hvor fagpersoner i deres musikalske samvær med personer med demens bruger facilitering, validering og holding.

2 videoer om musik og følelser

Gennem validering kan personen med demens føle sig mødt, forstået og anerkendt for de oplevelser eller følelser personen udtrykker eller viser. Musikalsk nærvær kan formidles nonverbalt under musiklytning.

Når der i det musikalske samvær synges sange der har haft betydning for en persons liv kan der vækkes følelser og erindringer, som kan bane vejen for en positiv dialog om erindringerne.

Fokus

At vise hvordan positive interaktionsformer som facilitering, validering og holding kan medvirke til, at personer med demens kan føle sig mødt, anerkendt og forstået.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan finder du ud af hvilke sange og hvilken musik, det vil være hensigtsmæssigt at bruge hos en person med demens, når dit mål er at validere og rumme de oplevelser og følelser en person med demens udtrykker eller viser?
  2. Hvordan kan du bruge sang og musik til at hjælpe en person med demens med at få afløb for eller udtrykke følelser, vedkommende ikke kan udtrykke med sproget?
  3. Hvordan vil du afprøve brugen af sang og musik, næste gang du er sammen med en person med demens, der har svært ved at udtrykke sine følelser eller er præget af negative tanker?
  4. Hvordan kan du bruge sang og musik til at vække positive erindringer og følelser hos personer med demens?
  5. Hvilke faglige styrker og ressourcer trækker du på hos dig selv som fagperson, når du validerer og forsøger at rumme en persons følelser og følelsesmæssige udtryk?