Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Musikbiografi

Video om vigtigheden af at kende personen med demens' musikbiografi og musikpræferencer

Når et menneske udvikler en demenssygdom kan det være en stor hjælp at kende noget til denne persons personlige musikalske præferencer.

Fokus

At øge opmærksomheden på, hvor stor betydning det har at kende personen med demens' musikbiografi og musikpræferencer, når fagpersoner har til hensigt at bruge sang og musik målrettet og afstemt efter den enkelte persons psykosociale behov.

Spørgeguide

Her kan du printe en spørgeguide, som du kan bruge, når du sammen med personen med demens eller sammen med vedkommendes pårørende vil indhente oplysninger om musikbiografi.

Hent spørgeguide

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du og I som personalegruppe arbejde systematisk med at opnå kendskab til og få indhentet oplysninger om musikbiografi og musikpræferencer hos den person/de personer med demens du /I hjælper i dagligdagen?

  2. Hvilke personer kan du overveje at inddrage med henblik på at få så dækkende en musikbiografi som muligt hos hver enkelt person med demens, du samarbejder med i hverdagen?

  3. Hvordan sikrer du og dine kollegaer at have løbende opmærksomhed på, at en persons musikpræferencer ikke er endegyldige, men kan ændre sig, afhængig af personens livssituation, sygdomsudvikling og den aktuelle kontekst vedkommende befinder sig i?