Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

nynnen & brug af rim og remser

Introduktion til nynnen & brug af rim og remser

Her kan du se eksempler på situationer, hvor fagpersoner på forskellige måder bruger nynnen samt rim og remser i samspillet med personen med demens.

5 vIdeoer om nynnen & brug af rim og remser

At nynne kan være en indgangsport til at få skabt nærvær og blive nærværende hos en person med demens.

Det er vigtigt at dit musiske virkemiddel altid er afstemt efter den person du er sammen med.

Hvis du synger og pludselig ikke kan huske sangteksten kan du gå over til at nynne i stedet for. Det kan hjælpe til at dit nærvær og det positive samvær med personen med demens bibeholdes.

Brug af rim og remser som personen med demens har en særlig tilknytning til kan fremme personens selvværdsfølelse og identitet og det kan virke motiverende for personen, så samarbejdssituationer kan forløbe positivt.

Brug af rim og remser kan hjælpe personen med demens til bedre at forstå og følge det der skal ske. Det er vigtigt, at dit valg af fremgangsmåde altid er afstemt efter den person du skal hjælpe.

Fokus

At vise hvordan nynnen, rim og remser kan bruges som musisk virkemiddel i samspillet med en person med demens.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du og dine kollegaer arbejde med at bruge nynnen som selvberoligelse: f.eks. i situationer, hvor det er vigtigt at du/I bevarer roen?
  2. Hvordan kan du bruge nynnen som virkemiddel til at skabe nærvær og blive nærværende hos en person med demens?
  3. Hvordan sikrer du og I som personalegruppe, at valg af musiske virkemidler og fremgangsmåde altid er afstemt efter den person, der skal hjælpes?
  4. Hvordan kan du målrettet bruge rim og remser i dit samarbejde med personen med demens; f.eks. så det hjælper personen med demens til bedre at forstå og følge det der skal ske?