Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Pårørende

Introduktion til samarbejde med pårørende til personer med demens om brugen af sang og musik

I videoerne vises eksempler, hvor pårørende indgår og bidrager i forskellige situationer.

3 vIdeoer om samarbejde med pårørende til personer med demens om brugen af sang og musik

Når pårørende indgår i samarbejdet om brugen af sang og musik kan der opstå positive samspil, der fremmer løsningen af vanskelige plejesituationer.

Fagpersoner kan facilitere situationer med sang sammen med pårørende, hvilket kan være lindrende for de pårørende og for personen med demens i den sidste tid af livet.

Pårørende kan blive berørt ved at se,  hvor positiv en virkning det kan have, når sang og musik bruges i vanskelige plejesituationer hos deres pårørende med demens.

Fokus

At vise betydningen af, at fagpersoner har fokus på et positivt og givende samarbejde med pårørende om brugen af sang og musik i hverdagen for personer med demens.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du inddrage de pårørende til en person med demens i et musikalsk samvær?

  2. I hvilke situationer vurderer du, at brug af sang og musik kan have en positiv indvirkning på samværet mellem personen med demens, de pårørende og dig?

  3. Hvordan kan pårørende og deres viden om personen med demens inddrages i forhold til at bruge sang og musik i plejesituationer?