Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Plejesange

Introduktion til brug af plejesange

Her kan du se eksempler, hvor fagpersoner bruger plejesange, der hjælper personer med demens til at komme bedre igennem vanskelige pleje- og omsorgssituationer. 

3 vIdeoer om brug af plejesange

At blive guidet positivt igennem en omsorgshandling, hvor der synges, hvad personen med demens skal gøre, kan modvirke, at personen får følelsen af ikke at kunne noget.

Brug af plejesange kan hjælpe personen med demens til bedre at forstå og følge det der skal ske.

Brug af den samme plejesang hver dag kan skabe forudsigelighed og genkendelighed, hvilket gør at personen med demens bedre kan forstå og medvirke i det der skal foregå.

 

Fokus

At vise, at det kan hjælpe personer med demens til bedre at forstå og medvirke, hvis der bliver sunget hvad der skal ske og hvad personen med demens skal gøre.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan sikrer du og I som personalegruppe, at valg af musiske virkemidler og fremgangsmåde altid er afstemt efter den person, der skal hjælpes?
  2. Hvordan kan du og dine kollegaer i forbindelse med plejesituationer bruge sang og musik til at gøre situationen for personen med demens mere forudsigelig, begribelig og håndterbar?
  3. Hvilke sange kan du foreslå til at understøtte forskellige handlinger; f.eks. hvilke sange kan motivere personen med demens til at: gå, stå, rejse sig op eller til at komme i bad?
  4. Hvordan kan du og I som personalegruppe systematisk dele Jeres gode historier om brug af plejesange?
  5. Hvordan sikrer du og I som personalegruppe videreformidling og dokumentation af Jeres indsats, så personen med demens oplever forudsigelig, begribelig og håndterbar i plejesituationerne i hverdagen?