Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

At skabe en god relation i nuet

Introduktion: At skabe en god relation i nuet

Her ser du eksempler på situationer, hvor fagpersoner på forskellige måder bruger sang og musik i nuet sammen med personen med demens.

9 vIdeoer om at skabe en god relation i nuet

Personer med demens kan have lang latenstid. Det betyder at det f.eks. kan tage længere tid for dem at reagere og gøre noget. Det er derfor vigtigt at du afstemmer hastighed og tempo til personen du synger med, så vedkommende kan nå at følge med.

Selv små virkemidler som det at lave lyde fremfor at synge kan gøre en betydelig forskel i nuet, hvor du ønsker at opnå et positivt samspil med personen med demens.

At indgå i musikalske dialoger, uden ord, hvor der er turtagning kan udfordre personer med demens og medvirke til at de føler sig mødt musikalsk.

Igennem følelsesmæssig afstemning kan der etableres en fornemmelse af gensidig forståelse.

At gøre små ophold når du synger og afvente personen med demens tager initiativ til at synge med, kan skærpe den fælles opmærksomhed i relationen.

Når der i det musikalske samvær synges sange, der har haft betydning for en persons liv, kan der vækkes følelser og erindringer, som kan bane vejen for en positiv dialog om erindringerne.

Musikalsk nærvær er en måde at kommunikere på uden om ordene, hvor sang og musik bruges i en eller anden form og hvor fagpersonens rolige tilstedeværelse og evne til ”at være” kan få personen med demens til at slappe af og føle sig tryg.

Udgangspunkt i nuet har afgørende betydning for at opnå en positiv relation med personer med demens.

At skabe en positiv relation i nuet, gennem musikalsk nærvær, kan hjælpe en person med demens til at blive afledt fra ubehag, frustration og uro.

Fokus

At vise hvor stor betydning nuet har i relationen med personer med demens.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du og dine kollegaer bruge sang og musik i relationen, som indgangsport til, at personen med demens får følelsen af at blive mødt, anerkendt og forstået?
  2. Hvordan kan dit og dine kollegaers kendskab til personen med demens’ livshistorie og musikbiografi medvirke til en god relation i nuet?
  3. Hvordan kan du og dine kolleager i en travl hverdag benytte sang og musik til at skabe en god relation i nuet?
  4. Hvordan sikrer du dig, at dit musiske virkemiddel altid er afstemt efter den person du er sammen med og at det imødekommer personens psykosociale behov?
  5. Hvordan kan du målrettet bruge musikalsk nærvær, din rolige tilstedeværelse og evne til ”at være” hos personen med demens?