Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

At synge på et andet sprog

Introduktion til at synge på et andet sprog

Her kan du se eksempler, hvor det lykkes for fagpersoner at få formidlet deres nærvær til personen med demens gennem deres rolige tilstedeværelse og evne til ”at være” gennem sang på et andet sprog eller på et sprog, der forstås af personen med demens.

2 vIdeoer om at synge på et andet sprog

Sang og musik skaber forståelse og samhørighed. Personer der ikke kender og taler hinandens sprog kan sagtens forstå hinanden når de kommunikerer og indgår i musikalske dialoger med hinanden. 

Brug af sang på det sprog som personen med demens forstår, kan være med til, at personen med demens får følelsen af at blive mødt, anerkendt og forstået.

Fokus

At vise hvordan det kan lykkes for fagpersoner at få formidlet deres nærvær til personen med demens gennem deres rolige tilstedeværelse og evne til ”at være” gennem sang på et andet sprog eller på et sprog, der forstås af personen med demens.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvis du ikke er så godt inde i den danske sangskat, hvilke musiske virkemidler kan du så bruge for at få etableret et musikalsk samvær med personen demens?

  2. Hvordan forholder du og dine kollegaer sig til at bruge sange på et andet sprog end dansk; f.eks. hvis du eller en af dine kollegaer stammer fra et andet land end Danmark. Hvordan kan den ressource bruges positivt og målrettet i din /Jeres samvær med personen med demens?

  3. Hvilke overvejelser gør du og dine kollegaer sig i forhold til følgende spørgsmål: ” Er det relationen/ det musikalske samvær, du opbygger gennem sang eller er det genkendelsen af en sang, der har størst betydning for, om en person med demens føler sig mødt, forstået og anerkendt?

  4. Hvordan sikrer du og I som personalegruppe, at valg af sang eller andre musiske virkemidler er afstemt efter den person, du/I skal hjælpe?