Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Træning

Introduktion til brug af sang og musik i forbindelse med træning

Brug af sang og musik kan motivere, engagere og skærpe opmærksomheden hos en person med demens i forbindelse med vedligeholdelse af funktioner eller deciderede træningsaktiviteter. I videoerne vises eksempler på situationer, hvor fagpersoner målrettet bruger sang og musik i træningsøjemed.

4 vIdeoer om brug af sang og musik i forbindelse med træning

Målrettet brug af sang under træning kan motivere og engagere personen med demens til at være aktivt med.

Et roligt og afstemt  samspil med sang kan gøre træningssituationen til en  tryg og positiv oplevelse.

At blive guidet positivt igennem morgengymnastik, hvor der synges, hvad der skal ske og hvad personen med demens skal gøre, får personen med demens til bedre at forstå og medvirke i det der skal foregå.

Dans kan bruges som målrettet træningsaktivitet, der hjælper til at en persons fysiske funktioner vedligeholdes. 

Fokus

At vise hvordan fagpersoners målrettede brug af sang og musik kan hjælpe personen med demens i forbindelse med vedligeholdelse af fysiske funktioner eller under træningsaktiviteter.

Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du og dine kollegaer bruge sang, musik og dans målrettet i træningsindsatsen over for personer med demens?

  2. Hvordan kan du bruge sang, musik og musiske elementer til at motivere og engagere personen med demens til at være aktivt med under træning?

  3. Hvilke arousalregulerende teknikker og musiske elementer kan du arbejde bevidst med for at hjælpe personen med demens til at være aktiv i forbindelse med vedligeholdelse af fysiske funktioner eller under træningsaktiviteter?

  4. Hvordan kan du guide personen med demens under træning gennem brug af sange, der er tilpasset efter hvad der skal ske og hvad personen konkret skal gøre?