Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Hvis du vil vide mere

På denne side kan du få mere at vide om brugen af sang og musik i demensomsorgen.

Personorienteret tilgang og de tre R'er

Når vi bruger musik i demensomsorgen, så giver det os en hel vifte af meget forskellige redskaber; redskaber som vi må bruge med omtanke. Her fortæller Hanne Mette Ochsner Ridder om tre meget forskellige måder at bruge musik i demensomsorgen og de tre R'er: ramme, regulering og relation.

Musik og hjernen

Der findes mange demenssygdomme, og de fører alle til forandringer af hjernen på forskellig vis. Mange personer med svær demens bevarer ofte en musikalitet og kan synge med på ordene, også selv om de har mistet sproget. Her forklarer Hanne Mette Ochsner Ridder hvorfor.

Her kan du læse mere om forskningen bag brugen af sang og musik