Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Sang og musik som en integreret del af kulturen og hverdagslivet

Sang og musik som del af kulturen og hverdagslivet

Anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes målrettet med at sang og musik kan blive en integreret del af kulturen og hverdagslivet – både for personen med demens og medarbejderne.

 • +

  Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du som leder sikre, at der arbejdes målrettet med at sang og musik bliver en integreret del af kulturen og hverdagslivet – både for personen med demens og medarbejderne?
  2. Er du villig til som leder at udfordre dig selv og gå foran i brugen af sang og musik, så du herigennem kan inspirere og motivere medarbejderne til at følge efter?
  3. Hvordan kan du som leder og I som medarbejdere sikre, at brug af sang og musik altid er afstemt efter den person med demens, der samarbejdes med og at personens psykosociale behov søges imødekommet?
  4. Hvordan vil du sammen med dine kollegaer sørge for, at I får delt de gode historier og succesoplevelser i dagligdagen om brugen af sang og musik, så I henter inspiration og lærer af hinanden?
  5. Hvordan kan du som leder sikre, at medarbejderne får rum for fælles refleksion, videndeling og erfaringsudveksling om brugen af sang og musik i hverdagen?
  6. Hvordan sikrer du som leder, at der løbende følges op og evalueres på om implementerings- og forankringsprocessen forløber efter hensigten?
  7. Hvordan vil du som leder sammen med medarbejderne inddrage og samarbejde med de pårørende ved igangsætning af brugen af sang og musik samt i implementerings- og forankringsprocessen?