Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Målrettet brug af sang og musik

Målrettet brug af sang og musik

Målrettet brug af sang og musik kan hjælpe med til at hverdagen for en person med demens bliver forudsigelig, genkendelig og håndterbar.

 • +

  Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan sikrer du og I som personalegruppe gensidig videreformidling og dokumentation af Jeres indsats, så personen med demens oplever forudsigelighed, begribelighed og håndterbarhed i det vedkommende har brug for hjælp til i hverdagen?
  2. Hvordan sikrer du som leder, at medarbejderne arbejder bevidst og målrettet med brugen af sang og musik hos personerne med demens og at der sker dokumentation af indsatsen; f.eks. via dokumentation i arbejdsstedets elektroniske omsorgssystem?
  3. Har du som leder sammen med medarbejderne gjort Jer overvejelser om, hvad og hvordan I vil dokumentere brugen af sang og musik hos personerne med demens og om hvordan I vil følge op og evaluere på indsatsen?
  4. Hvordan får du som leder italesat og synliggjort den enkelte medarbejders ”tavse viden og færdigheder” i brugen af sang og musik i forhold til hver enkelt person med demens?
  5. Hvordan vil du som leder sikre, at medarbejderne får vidensdelt og erfaringsudvekslet i dagligdagen om deres målrettede brug af sang og musik i forhold til hver enkelt person med demens?
  6. Hvilke overvejelser gør du dig som leder i forhold til mødefora, hvor der kan arbejdes målrettet med indsatsen over for den enkelte person med demens med fokus på at bruge sang og musik?