Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Introduktion og løbende kompetenceudvikling af nyansatte, rekruttering og ansættelser

Introduktion og løbende kompetenceudvikling af nyansatte

Det er vigtigt at lederen tænker implementering af sang og musik ind i rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere.

  • +

    Spørgsmål til refleksion

    1. I forbindelse med stillingsopslag, rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere, hvordan vil du som leder introducere til og italesætte, at I på Jeres arbejdsplads bruger sang og musik målrettet i hverdagen sammen med personerne med demens og at det indgår som en integreret del af kulturen?

    2. Har du som leder sammen med medarbejderne procedurer for, hvordan nyansatte kollegaer sættes ind i, hvordan I arbejder med målrettet brug af sang og musik i Jeres praksis?

    3. Hvordan vil du som leder sikre, at nyansatte medarbejdere får viden og indsigt samt udvikler deres kompetencer i brugen af sang og musik, så de kan komme positivt i gang med at bruge sang og musik målrettet i deres samarbejde med personerne med demens?