Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Brug af PDSA-cirklen i implementeringsprocessen

Brug af PDSA-cirklen

PDSA-cirklen anbefales som metode til at arbejde struktureret og målrettet med afprøvning og implementering af konkrete ideer og forandringstiltag i praksis. Ideen i PDSA-cirklen er at forandringer skabes ved at afprøve tiltag efter "de små skridts princip".

 • +

  Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan vil du ledelsesmæssigt sikre, at der løbende følges op og evalueres på brugen af PDSA-cirklen og de indsatser, der afprøves?
  2. Hvordan vil du som leder støtte op om medarbejderne i genereringen af ideer til, hvad I kan afprøve og udforske i hverdagen i forhold til brugen af sang og musik?
  3. Hvordan vil du som leder få skabt ejerskab og engagement i medarbejdergruppen i forhold til at få afprøvet ideer og indsatser i praksis?
  4. Hvordan sikrer du dig som leder, at der sker dokumentation af de forandringstiltag, der løbende sættes i gang og afprøves i organisationen og at der løbende evalueres og følges op på den igangsatte indsats?
  5. Hvordan vil du som leder sammen med medarbejderne tilrettelægge og gennemføre, at der gås fra den succesfulde afprøvning i det små til at få udbredt og implementeret indsatsen i hele organisationen?