Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Opmærksomhedspunkter og gode råd om hvad det kræver af medarbejdere og ledere og hvad de kan gøre

Opmærksomhedspunkter og gode råd

Dorthe Lynge fra Demenscenter Skovgården giver i denne video gode råd til, når man skal i gang med at bruge sang og musik.

Se alle 3 emner om at komme godt i gang
 • +

  Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan kan du som kollega eller leder imødegå, at det kan være grænseoverskridende for nogle at synge?

  2. Hvad vurderer du og I som personalegruppe, der kan hjælpe med til, at det opleves som mindre grænseoverskridende at synge?

  3. ¨Hvad vurderer du og I som personalegruppe der skal til for at alle har mod på/tør kaste sig ud i at synge?

  4. Hvordan er kulturen på din/Jeres arbejdsplads, f.eks. med hensyn til at anerkende hinanden?

  5. Hvor parat er du og I som personalegruppe til at bryde med gamle rutiner, til at gøre noget anderledes og bruge dig/Jer selv på en anden måde?

  6. Er du villig til som medarbejder at udfordre dig selv og gå foran i brugen af sang og musik, så du herigennem kan inspirere og motivere dine kollegaer til at følge efter?

  7. Hvilke faglige styrker og ressourcer trækker du på hos dig selv som fagperson og I som personalegruppe, når du/I går i gang med at bruge sang og musik målrettet?

  8. Hvordan kan du sammen med dine kollegaer ”være detektiv i egen praksis” i forbindelse med brugen af sang og musik, så I sammen finder ud af, hvad der virker bedst i forhold til hver enkelt person med demens/de personer med demens du/I hjælper i dagligdagen?

  9. Hvilke forventninger har du til en nøgleperson og hvordan vil du bruge vedkommende som sparringspartner i dagligdagen?

  10. Hvordan kan du som leder være rollemodel og være den, der går foran og viser vejen i forandringsprocessen med at indføre målrettet brug af sang og musik?