Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Kompetenceudvikling med læring i praksis og nøglepersoner som forandringsagenter

Kompetenceudvikling med læring i praksis og nøglepersoner som forandringsagenter

Det er ledelsen ansvar at sikre at der skabes rum og rammer for, at læringsprocesser for medarbejderne kan finde sted i dagligdagen, og at de får rum til refleksion, videndeling og erfaringsudveksling i dagligdagen om brugen af sang og musik.

Program for kompetenceudvikling af medarbejdere

Det er vigtigt at alle fagpersoner i organisationen får et fælles fundament og vidensgrundlag før start på at implementere brugen af sang og musik og som underbygges løbende gennem praksisnær læring og mulighed for vejledning og eventuelt supervision. Det er ligeledes vigtigt at fagpersonernes måde at arbejde på er funderet i en personorienteret tilgang til personerne med demens.

Her præsenteres et program for hvordan kompetenceudvikling af fagpersoner kan gribes an i forbindelse med, at en arbejdsplads vil igangsætte en indsats med målrettet brug af sang og musik i demensrehabiliteringen.

Hent program for kompetenceudvikling af medarbejdere med læring i praksis

Nøglepersoner

Nøglepersoner kan være ambassadører i forhold til at føre brugen af sang og musik ud i livet i samarbejde med deres kollegaer og ledelsen.

Læs Nøgleperson som forandringsagent – funktion og opgaver

Uddannelses- og træningsprogram for nøglepersoner

Her præsenteres et program for hvordan kompetenceudvikling af nøglepersoner kan gribes an i forbindelse med, at en arbejdsplads vil igangsætte en indsats med målrettet brug af sang og musik i demensrehabiliteringen.

Hent Uddannelses- og træningsprogram for nøglepersoner

Introduktion og kompetenceudvikling af nyansatte

I introduktionen af nye medarbejdere er det vigtigt, at de får indsigt og viden om, hvorfor og hvordan sang og musik bruges og hvilken indvirkning det har på livskvalitet og velbefindende hos personerne med demens.

Læs Introduktion og kompetenceudvikling af nyansatte

Se alle 3 emner om at komme godt i gang
 • +

  Spørgsmål til refleksion

  1. Hvordan vil du som leder sikre, at alle medarbejdere i organisationen får udviklet deres kompetencer, så de kan bruge sang og musik målrettet i forhold til personer med demens?

  2. Hvordan vil du som leder tilrettelægge og gennemføre kompetenceudviklingen af medarbejderne, så du sikrer, at de opnår et fælles fundament og vidensgrundlag, at deres viden udbygges løbende og at de får mulighed for at omsætte deres viden til praksis?

  3. Hvordan vurderer du som leder, at du kan gøre brug af nøglepersoner, der uddannes og trænes særligt, sådan at de kan virke som forandringsagenter og sparringspartnere for deres kollegaer i dagligdagen?

  4. Hvordan vil du som leder sikre, at medarbejderne får rum til refleksion, videndeling og erfaringsudveksling i dagligdagen om brugen af sang og musik?