Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Kom godt i gang overordnet ledelsesmæssigt og organisatorisk

Kom godt i gang overordnet ledelsesmæssigt og organisatorisk

Videoen viser, hvilke overvejelser du skal gøre dig som leder, før du går i gang.

Se alle 3 emner om at komme godt i gang
 • +

  Spørgsmål til refleksion

  1. Er du som leder/ledergruppe klar til at prioritere de ledelsesmæssige kræfter, energi, tid og opmærksomhed i forhold til, at organisationen skal implementere brugen af sang og musik i det daglige arbejde, så det bliver en del af Jeres kultur, altså det lange seje træk?
  2. Er du som leder/ledergruppe villig(e) til at prioritere de økonomiske ressourcer det kræver f.eks. i form af kompetenceudvikling af medarbejdere, indkøb og vedligeholdelse af teknisk udstyr og evt. ansættelse af musikterapeut?
  3. Er du som leder/ledergruppe indforstået med og enige om, at brugen af sang og musik kræver kontinuerlig ledelsesmæssig opfølgning, prioritering af tid til medarbejdernes kompetenceudvikling og kontinuerlig læring med tid afsat til medarbejdernes fælles refleksion, videns- og erfaringsudveksling i implementeringsprocessen?
  4. Vil du som leder/ledergruppe sætte brugen af sang og musik på dagsordenen på personale-, MED- og ledermøder på lige fod med andre faglige- og driftsmæssige emner? - Hvordan vil du som leder/ledergruppe argumentere for betydningen heraf i forhold til din/Jeres overordnede ledelse? 
  5. Er du som leder/ledergruppe indstillet på, at indførelse af sang og musik som kommunikativ interventionsform skal fungere 24/7/365 og at det kommer til at tage tid?
  6. Hvordan vil du som leder inddrage medarbejderne i de indledende faser og i forbindelse med igangsætning af brugen af sang og musik?
  7. Hvilket indhold vurderer du, at en overordnet strategi og en plan for implementerings- og forankringsprocessen i forhold til brugen af sang og musik i praksis bør have og hvordan vil du sikre at disse planer bliver udarbejdet?
  8. Hvordan vil du som leder sikre dig, at alle medarbejdere i organisationen før start får et fælles fundament og vidensgrundlag i forhold til brugen af sang og musik og at deres viden udbygges løbende gennem implementeringsprocessen?