Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Ressourcepersoner og referencegruppe

Om os

Manualen er udviklet i forbindelse med et aktionsforskningsprojekt ved Aalborg Universitet, gennemført af Aase Marie Ottesen i samarbejde med følgende plejecentre i Danmark: Plejecentret Sølund, Københavns Kommune; Demenscenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune; Strandgården, Hus 22 og 26, Frederikshavn Kommune og Lindegården, Demensenheden, Vejle Kommune.

Medarbejdere og ledere fra de fire plejecentre har sammen med Aase Marie Ottesen indgået som medforskere i udviklingen af manualen, med henblik på at sikre, at den blev realistisk og anvendelig i praksis.

Aktionsforskningsprojektet er finansieret af VELUX-fonden og har titlen: ”Sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen over for personer med en demenssygdom”.

Ressourcepersoner

Hvis du har brug for flere oplysninger eller sparring i forhold til at igangsætte brugen af sang og musik, kan du kontakte følgende ressourcepersoner:

 • Forskningsleder Aase Marie Ottesen, e-mail: aamo@hum.aau.dk , telefon: 29 26 68 14

Demenscenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune

Plejecentret Sølund, Københavns Kommune

 • Centerchef Jan Nybo Jensen, e-mail: D352@kk.dk, telefon: 82 32 50 50
 • Afdelingsleder Rikke Jensen, Midtpunktet, e-mail: EG3S@.kk.dk, telefon: 82 32 50 50
 • Musikterapeut Amanda Glindvad Jensen, e-mail: KM8K@kk.dk, telefon: 82 32 50 50

Strandgården, Hus 22, Frederikshavn Kommune

 • Social- og sundhedsassistent Lissy Østergaard Vejen, e-mail: live@frederikshavn.dk, telefon: 98 45 54 53

Lindegården, Demensenheden, Vejle Kommune

 • Demensfaglig leder Birte Schelde, e-mail:: BISCH@vejle.dk, telefon: 76 81 66 21.
 • Musikterapeut Immanuel Kuhrt, e-mail: IMMKU@vejle.dk, telefon: 76 81 66 13

Referencegruppe

I forbindelse med gennemførelsen af forskningen og udvikling af manulen har der indgået en referencegruppe med følgende repræsentanter:

 • Gunver Folmand, formand for Lokalforeningen Nordjylland, Alzheimerforeningen.
 • Hanne Mette Ridder, professor og leder af forskerprogrammet for Musikterapi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.
 • Inger Lassen, professor emerita, Institut for Kultur og Globale studier ( nu: Institut for Kultur og Læring), Aalborg Universitet.
 • Jeanne Strunck, ph.d., lektor, Institut for Kultur og Globale studier ( nu: Institut for Kultur og Læring), Aalborg Universitet.
 • Julie Borup Jensen, professor MSO, ph.d., lektor, Institut for Læring og Filosofi ( nu: Institut for Kultur og Læring). Aalborg Universitet.
 • Rolf Bang Olsen, speciallæge i psykiatri og tidligere overlæge i ældrepsykiatrien indtil hans død den 5.oktober 2018.