Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering

Om denne manual

Introduktion til manualen

I videoen herunder får du en introduktion til, hvorfor og hvordan du som fagperson kan bruge sang og musik i demensrehabilitering.

Hent introduktion som pdf

Hvordan kan du bruge denne manual

Manualens fokus er rettet mod praksis og den kan anvendes i og af praksis og i undervisningsmæssige sammenhænge.

Medarbejderne, der har medvirket i udviklingen af manualen, har tilkendegivet at de lærer bedst, når der arbejdes med videoeksempler fra deres egen praksis eller med videooptagelser, der illustrerer, hvordan sang og musik kan bruges i praksis. Derfor er manualen internetbaseret, hvor der indgår autentiske videooptagelser fra praksis.

Manualens målgruppe

  • Fagpersoner, der har brug for at lære, hvordan sang og musik kan bruges målrettet til at opnå en positiv relation med personer med demens samt til at forebygge eller minimere udadreagerende adfærd.
  • Plejecentre og tværfaglige personalegrupper, der ønsker at implementere målrettet brug af sang og musik i forhold til personer med demens.
  • Undervisere og faglige vejledere inden for demensområdet; f.eks. demenskoordinatorer og musikterapeuter

Manualens indehold

16 temaer, hvori der indgår autentiske videooptagelser fra praksis

Videoerne viser, hvordan du i din kommunikation og samarbejde med personer med demens kan bruge sang og musik målrettet til at opnå en positiv relation samt forebygge eller minimere udadreagerende adfærd. Gå til temaer.

1 tema om musikbiografi

Denne video introducerer til betydningen af at kende en persons musikbiografi og musikpræferencer.

Videoen suppleres med en spørgeguide du kan bruge ved indhentning af en persons musikbiografi. Gå til siden om musikbiografi.

Videoer om at komme i gang med brug af sang og musik på arbejdspladsen

I videoerne gives anbefalinger til hvilke overvejelser, man skal gøre sig i organisationen inden man går i gang med at bruge sang og musik. Der er anbefalinger om hvordan processen med at igangsætte brugen af sang og musik kan praktiseres på en arbejdsplads samt anbefalinger til implementerings- og forankringsprocessen.

Refleksionsspørgsmål til ledelsen og fagpersoner, der kan inspirere til transfer og overførsel til egen praksis

Refleksionsspørgsmålene kan bruges til at skabe refleksioner om brugen af sang og musik hos den enkelte fagperson og som inspiration til at igangsætte fælles refleksioner og stimulere til dialog og videndeling imellem fagpersoner eller en samlet personalegruppe og deres leder.

Introduktionstekster i pdf-udgave

I forbindelse med dialog-og refleksionsprocesser kan det ofte være en fordel, at have materiale på skrift. Derfor kan du tilgå introduktionstekster i pdf-udgave af de 17 temaers introduktionsvideoer og videoerne om at komme i gang med brug af sang og musik på arbejdspladsen. Ved behov kan teksterne printes ud.

Brugervejledning

Til fagpersoner

Hvis du som fagperson ønsker at få indsigt i, hvordan sang og musik kan forbedre din relation med en person med demens kan du starte med at se under: videoer om brug af sang og musik

Til ledere

Hvis du som leder ønsker at forbedre indsatsen over for person med demens ved at igangsætte og implementere målrettet brug af sang og musik i praksis:

  1. Start med at se: videoer om brug af sang og musik. Her får du et indblik i hvordan sang og musik kan forbedre relationen til en person med demens og være med til at forbygge eller minimere udadreagerende adfærd hos personer med demens.
  2. Gå derefter til: Kom i gang på arbejdspladsen. Her vil det være en god ide at starte med at se videoerne om: Kom godt i gang. Her giver ledere og medarbejdere indblik i, hvad du med fordel kan være opmærksom på før start på at implementere brugen af sang og musik.
  3. Gå dernæst til: implementering og forankring, hvor du kan se videoer med anbefalinger om, hvad du som leder kan være opmærksom på ved gennemførelsen af brug af sang og musik i praksis.

Til undervisere, vejledere og konsulenter

Samlet set kan du bruge manualen til at igangsætte implementering af målrettet brug af sang og musik i praksis på et plejecenter/en tværfaglig personalegruppe i samarbejde med plejecenterets ledelse.

De 16 temaer med autentiske videoeksempler, kan du bruge i undervisnings-eller vejledningssituationer, hvis du har brug for at illustrere hvordan sang og musik kan bruges målrettet til at opnå en positiv relation med personer med demens og som forebyggende indsats til minimering af udadreagerende adfærd hos personer med demens.

I forbindelse med undervisning og vejledning med fokus på relation, kan du bruge de 16 temaer med autentiske videoeksempler til at vise og gennemgå mikroanalyser af samspillet mellem omsorgsgiver og personen med demens; dvs. interaktionsanalyser, hvor videooptagelserne ses og analyseres i meget små sekvenser. Det kan eksempelvis give mulighed for at se, hvilken indvirkning omsorgsgiverens blide stemme, stemmeføring, toneleje eller mimik har på personen med demens i et musikalsk samspil.

En samling videoer der viser, hvordan du kan bruge sang og musik i praksis.

Videoer om brug af sang og musik

Link til kom godt i gang på arbejdspladsen

Hjælp til dig der vil sætte gang i brugen af sang og musik på arbejdspladsen

Kom i gang på din arbejdsplads